Rimadesio

Projectes marcats pel pragmatisme, on la simplicitat del concepte es processa a través d'una experiència tècnica excepcional. Un disseny amb uns forts valors fet per a un rendiment superior i que al seu torn té en compte la vida quotidiana, una naturalitat de l'ús que es correspon amb el concepte de contemporani vivint la seva empresa.

El vidre i alumini, materials ambientalment sostenibles, són la matèria primera de la col·lecció. Cicles de producció es duen a terme íntegrament dins de l'empresa, impulsat per un sistema fotovoltaic que garanteix les necessitats totals d'energia.

L'objectiu de Rimadesio és continuar desenvolupant la seva pròpia tecnologia de la cultura del disseny i la producció per oferir propostes innovadores funcional i estèticament únics capaços de garantir la màxima fiabilitat.

Rimadesio logo

Entre el racionalisme i la naturalitat

L'arquitectura de la seu corporativa Rimadesio expressa plenament la visió conceptual de l'empresa, dissenyada per Giuseppe Bavuso, amb una superfície de 1000 metres quadrats, l'edifici es caracteritza per grans finestrals amb vista al verd i fent que el protagonista sigui l'interior.

L'arquitectura de comunicació que reflecteix una mètode basat en la complementarietat dels diferents coneixements de treball.